TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ

Hotărâri ale consiliului local 2020
Hotărâri ale consiliului local 2019
Hotărâri ale consiliului local 2018
Hotărâri ale consiliului local 2015 - 2017
Hotărâri ale consiliului local 2014
Hotărâri ale consiliului local 2011 - 2013
Dispoziţii ale primarului 
Proiecte de hotarari ale Consiliului Local Bichis 2020
Proiecte de hotarari ale Consiliului Local Bichis 2019
Proiecte de hotarari ale Consiliului Local Bichis 2016-2018
        - Anunt privind proiectul de hotarare stabilire impozite si taxe locale 2017 - 02.11.2017
        - Anunt publicare proiecte de hotarari ale Consiliului Local Bichis - 11.08.2017PMSM Bichis, MS actualizat 052020 - 03.08.2020
Anunt privind deschiderea consultarii publice & Regulamentul de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare in judetul Mures - 02.05.2019
Lista si salarizarea functiilor ( art. 33 din Legea 153 din 2017 ) - 30.09.2019
Lista si salarizarea functiilor ( art. 33 din Legea 153 din 2017 ) - 30.09.2018
Anunţuri transparenţă decizională - Consiliul Local Bichis
- Şedinţe publice:
        - Anunţ privind organizarea şedinţei publice 
        - Minuta şedinţei publice 
Şedinţe ale de consiliului local
- Rapoarte anuale privind transparenţa decizională : 2013  2012  2011  2010
- Proiectul bugetului local pentru anul : 2013  2012  2011  2010
- Registrul datoriei publice 
- Registrul garanţiilor locale 
- Programul de investiţii publice al comunei 
- Planul de acţiuni şi lucrări de interes local : 2013

Ultima actualizare
14.09.2019
Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro