HOTĂRÂRI ALE CONSILULUI LOCAL 2019


HCL_nr._30_din_27.09.2019_privind_rectificarea_bugetului_local
HCL_nr._29_din_27.09.2019_privind_numirea_in_calitate_de_reprezentant_al_Consiliului_Local_Comuna_Bichis_cu_atributiile_aferente_in Consiliul_de_Administratie_ale_unitatilor_de_invatamant_din_comuna_Bichis
HCL_nr._28_din_27.09.2019_privind_aprobarea_modificarii_organigramei_si_a_statului_de_functii_al_aparatului_de_specialitate al_primarului_comunei_Bichis
HCL_nr._27_din_14.08.2019_Platforma_de_colectare_si_managementul_gunoiului_de_grajd_in_comuna Bichis_loc_Bichis_Ozd_Nandra_Gambut
HCL_nr._26_din_14.08.2019_privind_rectificarea_bugetului_local
HCL_nr._25_din_14.08.2019_privind_aprobarea_contului_de_executie_a_bugetului_de_venituri_si_cheltuieli_al Comunei_Bichis_pe_trimestrul_II_anul_2019
HCL_nr._24_din_14.08.2019_privind_aprobarea_cooperarii_consiliului_Local_Bichis_cu_IPJ_Mures
HCL_nr._23_din_14.08.2019_privind_aprobarea_Dali_pentru_obiectivul_de_investiii Modernizarea_si_consolidarea_sediului_Primariei_Bichis
HCL_nr._22_din_18.06.2019_privind_Rectificarea_Bugetului_Local
HCL_nr._21_privind_Regulamentul_de_instituire_si_administrare_a_taxei_speciale_de_salubritate_in_judetul_Mures
HCL_nr._20_din_18.06.2019_privind_inscrierea_provizorie_in_cartea_funciara_a_unor_imobile_situate_in_extravilanul_comunei_Bichis
HCL_nr._19_din_18.06.2019_privind_acceptarea_unei_oferte_de_donatie_mobiliara,_facuta_in_favoarea_consiliului_local_Bichis
HCL_nr._18_din_23.05.2019_privind_aprobarea_contului_de_execuie_a_bugetului_de_venituri_si_cheltuieli_al Comunei_Bichis_pe_trimestrul_I_anul_2019
HCL_nr._17_din_23.05.2019_privind_implementarea_proiectului_pentru_obiectivul MODERNIZARE_SI_CONSOLIDAREA_CLADIRII_PRIMARIEI_COMUNEI_BICHIS
HCL_nr.16_din_23.05.2019_privind_aprobarea_DALI_pentru_obiectivul_de_investiii MODERNIZAREA_SI_CONSOLIDAREA_CLADIRII_PRIMARIEI_BICHIS
HCL_nr._15_din_23.04.2019_privind_indexarea_taxelor_si_a_impozitelor_locale_cu_rata_inflatiei
HCL_nr._14_din_23.04.2019_privind_rectificarea_bugetului_local_pe_anul_2019
Hotararea nr. 13 din 18.03.2019 privind mandatarea reprezentantului autoritatii deliberative Bichis de a vota in ADI Aqua Invest
Hotararea nr. 12 din 18.03.2018 aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici conform OUG 114 din 2018 pentru investitia Reabilitare si modernizare retele de drumuri in Comuna Bichis, judetul Mures
Hotararea nr.11 din 18.03.2018 privind reabilitarea caminului cutural si al sediului primariei Bichis
Hotararea nr. 10 din 18.03.2019 privind aprobarea DALI pentru obiectivul de investii Modernizare si consolidarea cladirii caminului cultural si al sediului primariei Bichis
HCL 9 din 21.02.2019 privind aprobarea partiala a solicitarii Fundatiei Bonus Pastor pentru_scutirea_de_la_plata_impozitului_pe_teren_si_cladiri
HCL 8 din 21.02.2019 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si_cheltuieli_al_comunei_Bichis_pe_trim_IV_anul 2018
HCL 7 din 21.02.2019din_21.02.2019_privind_acoperirea_temporara a_golului_de_casa_provenit_din_decalajul_intre_veniturile_si_cheltuielile_anului_curent_din_excedentul_anual_al_bugetului_local
HCL 6 din 21.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati si a cofinantarii actualizate pentru obiectivul de investitii Reabilitare si modernizare_retele_de_drumuri_in_Comuna_Bichis_jud.Mures
HCL 5 din 21.02.2019 privind scoaterea din evidenta fiscala a persoanelor fizice aflate in stare de _insolvabilitate
HCL 4 din 21.02.2019 privind actualizarea Planului de analiza si Acoperire a Riscurilor la nivelul comunei Bichis
HCL 3 din 21.02.2019 privind Planul de actiuni cu obiective si lucrari de interes local stabilit pentru beneficiarii de ajutor social pe anul 2019
HCL 2 din 21.02.2019 privind aprobarea Planului Local de Actiune privind incluziunea minoritatii rrome pt anul 2019
HCL 1 din 21.02.2019 privind aprobarea retelei scolare 2019-2020Ultima actualizare
09.12.2019
Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro