HOTĂRÂRI ALE CONSILULUI LOCAL 2019

Hotararea nr. 13 din 18.03.2019 privind mandatarea reprezentantului autoritatii deliberative Bichis de a vota in ADI Aqua Invest
Hotararea nr. 12 din 18.03.2018 aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici conform OUG 114 din 2018 pentru investitia Reabilitare si modernizare retele de drumuri in Comuna Bichis, judetul Mures
Hotararea nr.11 din 18.03.2018 privind reabilitarea caminului cutural si al sediului primariei Bichis
Hotararea nr. 10 din 18.03.2019 privind aprobarea DALI pentru obiectivul de investii Modernizare si consolidarea cladirii caminului cultural si al sediului primariei Bichis
HCL 9 din 21.02.2019 privind aprobarea partiala a solicitarii Fundatiei Bonus Pastor pentru_scutirea_de_la_plata_impozitului_pe_teren_si_cladiri
HCL 8 din 21.02.2019 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si_cheltuieli_al_comunei_Bichis_pe_trim_IV_anul 2018
HCL 7 din 21.02.2019din_21.02.2019_privind_acoperirea_temporara a_golului_de_casa_provenit_din_decalajul_intre_veniturile_si_cheltuielile_anului_curent_din_excedentul_anual_al_bugetului_local
HCL 6 din 21.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati si a cofinantarii actualizate pentru obiectivul de investitii Reabilitare si modernizare_retele_de_drumuri_in_Comuna_Bichis_jud.Mures
HCL 5 din 21.02.2019 privind scoaterea din evidenta fiscala a persoanelor fizice aflate in stare de _insolvabilitate
HCL 4 din 21.02.2019 privind actualizarea Planului de analiza si Acoperire a Riscurilor la nivelul comunei Bichis
HCL 3 din 21.02.2019 privind Planul de actiuni cu obiective si lucrari de interes local stabilit pentru beneficiarii de ajutor social pe anul 2019
HCL 2 din 21.02.2019 privind aprobarea Planului Local de Actiune privind incluziunea minoritatii rrome pt anul 2019
HCL 1 din 21.02.2019 privind aprobarea retelei scolare 2019-2020Ultima actualizare
24.09.2019
Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro