PROIECTE DE HOTĂRÂRI ALE CONSILULUI LOCAL 2019

PH_din_27.09.2019_privind_rectificarea_bugetului_local
PH_din_27.09.2019_privind_numirea_in_calitate_de_reprezentant_al_Consiliului Local_Comuna_Bichis_cu_atributiile_aferente_in_Consiliul_de_Administratie_ale_unitatilor_de_invatamant_din_comuna_Bichis
PH_din_27.09.2019_privind_aprobarea_modificarii_organigramei_si_a_statului_de_functii_al_aparatului_de_specialitate_al primarului_comunei_Bichis
PH_din_23.05.2019_privind_implementarea_proiectului_Modernizarea_si_consolidarea_cladirii_primariei_comunei_Bichis
PH_DIN_23.05.2019_privind_aprobarea_DALI_pentru_obiectivul_de_investitii_MODERNIZARE_SI_CONSOLIDAREA_CLADIRII_PRIMARIEI
PH_din_23.05.2019_privind_aprobarea_contului_de_executie_a_bugetului_de_venituri_si_cheltuieli_a_comunei Bichis_pe_trimestrul_I_2019
PH_privind_rectificarea_bugetului_local_pe_anul_2019_din_23.04.2019
PH_din_23.04.2019_privind_indexarea_taxelor_si_impozitelor_locale_cu_rata_inflatiei
PH_din_18.06.2019_privind_Regulamentul_de_instituire_si_administrare_a_taxei_speciale_de_salubritate_in_judetul_Mures
PH_din_18.06.2019_privind_rectificarea_bugetului_local
PH_din_18.06.2019_privind_inscrierea_provizorie_in_cartea_funciara_a_unor_imobile_situate_in_extravilanul_comunei_Bichis
PH_din_18.06.2019_privind_acceptarea_unei_oferte_de_donatie_mobiliara,_facuta_in_favoarea_consiliului_local_Bichis
PH_din_14.08.2019_privind_aprobarea_indicatorilor_tehnico_economici_pentru_obiectivul_de_investitii Platforma_de_colectare_si_managementul_gunoiului_de_grajd_in_comuna_Bichis_loc_Bichis_Ozd_Nandra_Gambut
PH_din_14.08.2019_privind_aprobarea_cooperarii_consiliului_Local_Bichis_cu_IPJ_Mures
PH__din_14.08.2019_privind_rectificarea_bugetului_local
PH__din_14.08.2019_privind_aprobarea_Dali_pentru_obiectivul_de_investiii_Modernizarea_si_consolidarea_sediului_Primariei_Bichis
PH_din_14.08.2019_privind_aprobarea_contului_de_executie_a_bugetului_de_venituri_si_cheltuieli_al Comunei_Bichis_pe_trimestrul_II_anul_2019
Proiect de hotarare din 18.03.2019 pentru investitia modernizare camin cultural in Comuna Bichis, judetul Mures
Proiect de hotarare din 18.03.2019 aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici conform OUG 114 din 2018 pentru investitia Reabilitare si modernizare retele de drumuri in Comuna Bichis, judetul Mures (2)
Proiect de hotarare din 18.03.2019 privind aprobarea DALI pentru obiectivul de investii Modernizare si consolidarea cladirii caminului cultural si al sediului primariei Bichis
Proiect de hotarare din 18.03.2019 privind mandatarea reprezentantului autoritatii deliberative Bichis de a vota in ADI Aqua Invest
Proiect_de_hotarare__din_21.02.2019_privind_aprobarea contului_de_executie_a_bugetului_de_venituri_si_cheltuieli al_comunei_Bichis_pe_trim_IV_anul_2018
Proiect de_hotarare_din_21.02.2019_privind_acoperirea_temporara_a_golului_de_casa_provenit  din_decalajul_intre_veniturile_si_cheltuielile_anului_curent_din excedentul_anual_al_bugetului_local
Proiect_de_hotarare_din_21.02.2019_privind_actualizarea_Planului_de_analiza si_Acoperire_a_Riscurilor_la_nivelul_comunei_Bichis
Proiect_de_hotarare_din_21.02.2019_privind_aprobarea_partiala_a_solicitarii Fundatiei_Bonus_Pastor_pentru_scutirea_de_la_plata_impozitului_pe_teren_si_cladiri
Proiect_de_hotarare_din_21.02.2019_privind_aprobarea_Planului_Local_de Actiune_privind_incluziunea_minoritatii_rrome_pt_anul_2019
Proiect_de_hotarare_din_21.02.2019_privind_aprobarea_retelei_scolare_2019-2020
Proiect_de_hotarare_din_21.02.2019_privind_Planul_de_actiuni_cu_obiective si_lucrari_de_interes_local_stabilit_pentru_beneficiarii_de_ajutor_social_pe_anul_2019
Proiect_de_hotarare_din_21.02.2019_privind_scoaterea_din_evidenta_fiscala a_persoanelor_fizice_aflate_in_stare_de_insolvabilitate


Ultima actualizare
09.12.2019
Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro