COMPONENŢA NOMINALĂ
A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BICHIŞ

    
Ultima actualizare
14.09.2019
COMISIILE DE SPECIALITATE
ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BICHIŞ

1. Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare,
invatamant, amenajarea teritoriului si urbanism:
         ZILAHI CSABA - FERENC
         TRIF ZASIU
          KORODI FRANCISC IOSIF

2. Comisia pentru ativiti social- culturale, culte, invatamant, sanatate,
munca si protectie sociala, protectie copii:
         NAGY MIHAIL
         BRUDAN DORIN
         HORVATH STEFAN LEVENTE

3. Comisia juridica si disciplina, protectia mediului si turism:
          SZANTO EMERICH
          BIRO SANDOR
          PARAJDI SANDOR-FERENC
Numele şi prenumele
BIRO SANDOR
BRUDAN DORIN
HORVATH STEFAN LEVENTE
KORODI FRANCISC IOSIF
NAGY LORINCZ MIHAIL
PARAJDI SANDOR FERENCZ
SZANTO EMERICH
TRIF ZASIU
ZILAHI CSABA FERENC

Calitatea
consilier local / viceprimar
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
Apartenenţa politică
UDMR
PSD
UDMR
UDMR
PPMT
UDMR
UDMR
PSD
UDMR

Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro