HOTĂRÂRI ALE CONSILULUI LOCAL 2019

HCL nr. 44 din 30.12.2019 rpivind rectificarea bugetului local pe anul 2019
HCL nr.43 din 13.12.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2020
HCL nr. 42 din 13 decembrie 2019 privind declararea in stare de insolvabilitate a unor debitori persoane fizice, scoaterea creantelor fiscale ale acestora din evidenta curenta si trecerea intr-o evidenta separata
HCL nr. 41 din 13.12.2019 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020
HCL nr. 40 din 13.12.2019 privind inscrierea provizorie in Cartea Funciara a comunei Bichis, a unor imobile situate in extravilan drumuri de acces , santuri, canale terenuri neproductive pe ptroprietar comuna Bichis
HCL nr. 39 din 13.12.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019
HCL nr. 38 din 22.11.2019 privind aprobarea incheierii unui act aditional
HCL nr. 37 din 22.11.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019
HCL nr. 36 din 22.11.2019 privind instituirea unor facilitati fiscalesi aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018
HCL nr. 34 din 30.10.2019 privind modificarea Actului constitutiv si al Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Aqua Invest Mures
HCL nr. 33 din 30.10.2019 privind rectificarea bugetului local
HCL nr. 32 din 30.10.2019 privind aprobarea Procedurii privind declararea starii de insolvabilitate a debitelor persoane fizice sau juridice
HCL nr. 31 din 30.10.2019 privind aprobarea DALI pentru obiectivul de investitii Imbunatatirea infrastructurii rutiere in comuna Bichis
HCL nr. 30 din 27.09.2019 privind rectificarea bugetului local
HCL nr. 29 din 27.09.2019 privind numirea in calitate de reprezentant al Consiliului Local Comuna Bichis cu atributiile aferente in Consiliul de Administratie ale unitatilor de invatamant din comuna Bichis
HCL nr. 28 din 27.09.2019 privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Bichis
HCL nr. 27 din 14.08.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii Platforma de colectare si managementul gunoiului de grajd in comuna Bichis loc Bichis Ozd Nandra Gambut
HCL nr. 26 din 14.08.2019 privind rectificarea bugetului local
HCL nr. 25 din 14.08.2019 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Bichis pe trimestrul II anul 2019
HCL nr. 24 din 14.08.2019 privind aprobarea cooperarii consiliului Local Bichis cu IPJ Mures
HCL nr. 23 din 14.08.2019 privind aprobarea Dali pentru obiectivul de investiii Modernizarea si consolidarea sediului Primariei Bichis
HCL nr. 22 din 18.06.2019 privind Rectificarea Bugetului Local
HCL nr. 21 privind Regulamentul de instituire si administrare a taxei speciale de salubritate in judetul Mures
HCL nr. 20 din 18.06.2019 privind inscrierea provizorie in cartea funciara a unor imobile situate in extravilanul comunei Bichis
HCL nr. 19 din 18.06.2019 privind acceptarea unei oferte de donatie mobiliara, facuta in favoarea consiliului local Bichis
HCL nr. 18 din 23.05.2019 privind aprobarea contului de execuie a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Bichis pe trimestrul I anul 2019
HCL nr. 17 din 23.05.2019 privind implementarea proiectului pentru obiectivul MODERNIZARE SI CONSOLIDAREA CLADIRII PRIMARIEI COMUNEI BICHIS
HCL nr. 16 din 23.05.2019 privind aprobarea DALI pentru obiectivul de investiii MODERNIZAREA SI CONSOLIDAREA CLADIRII PRIMARIEI BICHIS
HCL nr. 15 din 23.04.2019 privind indexarea taxelor si a impozitelor locale cu rata inflatiei
HCL nr. 14 din 23.04.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019
Hotararea nr. 13 din 18.03.2019 privind mandatarea reprezentantului autoritatii deliberative Bichis de a vota in ADI Aqua Invest
Hotararea nr. 12 din 18.03.2018 aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici conform OUG 114 din 2018 pentru investitia Reabilitare si modernizare retele de drumuri in Comuna Bichis, judetul Mures
Hotararea nr.11 din 18.03.2018 privind reabilitarea caminului cutural si al sediului primariei Bichis
Hotararea nr. 10 din 18.03.2019 privind aprobarea DALI pentru obiectivul de investii Modernizare si consolidarea cladirii caminului cultural si al sediului primariei Bichis
HCL 9 din 21.02.2019 privind aprobarea partiala a solicitarii Fundatiei Bonus Pastor pentru_scutirea_de_la_plata_impozitului_pe_teren_si_cladiri
HCL 8 din 21.02.2019 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si_cheltuieli_al_comunei_Bichis_pe_trim_IV_anul 2018
HCL 7 din 21.02.2019din_21.02.2019_privind_acoperirea_temporara a_golului_de_casa_provenit_din_decalajul_intre_veniturile_si_cheltuielile_anului_curent_din_excedentul_anual_al_bugetului_local
HCL 6 din 21.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati si a cofinantarii actualizate pentru obiectivul de investitii Reabilitare si modernizare_retele_de_drumuri_in_Comuna_Bichis_jud.Mures
HCL 5 din 21.02.2019 privind scoaterea din evidenta fiscala a persoanelor fizice aflate in stare de _insolvabilitate
HCL 4 din 21.02.2019 privind actualizarea Planului de analiza si Acoperire a Riscurilor la nivelul comunei Bichis
HCL 3 din 21.02.2019 privind Planul de actiuni cu obiective si lucrari de interes local stabilit pentru beneficiarii de ajutor social pe anul 2019
HCL 2 din 21.02.2019 privind aprobarea Planului Local de Actiune privind incluziunea minoritatii rrome pt anul 2019
HCL 1 din 21.02.2019 privind aprobarea retelei scolare 2019-2020Ultima actualizare
14.09.2019
Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro