HOTĂRÂRI ALE CONSILULUI LOCAL 2018


HCL nr. 29 din 18.12.2018 - rectificare buget 2018
HCL nr. 28 din 18.12.2018 - stabilire taxe si impozite locale
HCL nr. 27 din 28.11.2018 - aprobare cont de executie a bugetului
HCL nr. 26 din 28.11.2018 - rectificare buget local
HCL nr. 25 din 28.11.2018 - prelungire valabilitate PUG
HCL nr. 24 din 28.11.2018 - aprobare indicatori tehnico economici
HCL nr. 23 din 10.10.2018 - scoatere din contabilitate
HCL nr. 22 din 10.10.2018 - numire reprezentant
HCL nr. 21 din 10.10.2018 - aprobare documentatie delegare gestiuni
HCL nr. 20 din 26.09.2018 - scadere creante
HCL nr. 19 din 26.09.2018 - rectificare buget
HCL nr. 18 din 01.08.2018 aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Bichis pe trim II anul 2018
HCL nr. 17 din 01.08.2018 privind modul de valorificare si aprobare a pretului minim de vanzare a masei lemnoase
HCL nr. 16 din 16.07.2018 aprobare Studiu de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Platforma
HCL nr. 15 din 16.07.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
HCL nr. 14 din 25.05.2018 privind rectificarea Bugetului Local pe anul 2018
HCL nr. 13 din 27.04.2018 privind rectificarea Bugetului local pe anul 2018
HCL nr. 12 din 27.04.2018 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli a com Bichis pe trim I anul 2018
HCL nr. 11 din 27.03.2018 respingerewa solicitarii Fundatiei Bonus Pastor pentru scutirea de la plata impozitului pe teren si cladiri
HCL nr. 10 din 12.02.2018 privind rectificarea bugetului Local pe anul 2018
HCL nr. 9 din 27.03.2018 acord cooperare Politie
HCL nr. 8 din 27.03.2018 aprobarea diferentelor de suprafata rezultate din raportarile din AGR si cele din amenajamentul pastoral
HCL nr. 7 din 12.02.2018 privind aprobarea Bugetului Local pe anul 2018
HCL nr. 6 din 12.02.2018 acoperirea temporara a golului de casa provenit din decalajul intre veniturile si cheltuielile anului curent din excedent
HCL nr. 5 din 12.06.2018 aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Bichis pe trim IV anul 2017
HCL nr. 4 din 12.02.2018 actualizare PAAR la nivelul comunei Bichis jud. Mures
HCL nr. 3 din 12.02.2018 privind adoptarea retelei scolare de pe raza comunei Bichis pentru anul scolar 2018-2019
HCL nr. 2 din12.02.2018 aprobarea Planului de Actiuni pe anul 2018 cuprinzand lucrarile ce trebuie executate de catre beneficiarii Legii 416/2001
HCL nr. .1_din_12.02.2018_aprobarea_Planului_Local_de_Actiune_privind_incluziune_a_minoritatii_rome_pt_anul_2018
Ultima actualizare
14.09.2019
Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro