COMUNA  BICHIŞ

SCURTĂ PREZENTARE

Istoric: Comuna Bichiş a fost atestată documentar în secolul XIII, respectiv în anul 1296.

Localizare: Comuna Bichiş este situată pe valea Pârâului Aţintiş afluent al Râului Mureş, în apropiere de oraşele Luduş şi Iernut. Distanţa, pe şosea, faţă de municipiul Tg.Mureş este de 60 km.

Relief: Localităţile aparţinătoare comunei sunt situate în văi, încojurate de păduri.

Suprafaţă: Comuna Bichiş se întinde pe o suprafaţă de 4.655 ha teren, astfel: 112 ha în intravilanul comunei şi 4.543 ha, în extravilanul acesteia. 

Sate aparţinătoare: Comuna Bichiş are în componenţă un număr de 4 sate: Bichiş, Gîmbuţ, Nandra şi Ozd.

Populaţie: La recensământul populaţiei din anul 2002 au fost înregistraţi un număr de 1.039 de locuitori. Structura etnică: 286 români, 644 maghiari şi 109 romi.
 
Îndeletnicirile locuitorilor: principalele îndeletniciri ale populaţiei se regăsesc în agricultură: cultivarea cerealelor şi creşterea animalelor. 

Instituţii publice: În comuna Bichiş funcţionează un număr de 4 şcoli generale şi 4 grădiniţe cu program normal.

Obiective turistice: Casa memorială Horvath Istvan (satul Ozd); conacul familiei Kemeny.

Activităţi culturale: Anual, se organizează, în data de 11 august, comemorarea poetului şi publicistului Horvath Istvan.

Ultima actualizare
14.09.2019
Acasă >>
Conţinutul acestui site internet este protejat prin Legea dreptului de autor. Folosirea conţinutului ori a unor părţi din acesta fără înştiinţarea respectiv aprobarea proprietarului acestui site se pedepseşte conform legilor in vigoare.
Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro