PROIECTE DE HOTĂRÂRI ALE CONSILULUI LOCAL
2018
Proiect HCL din_18.12.2018_privind_rectificarea_Bugetului_local_pe_anul_2018
Proiect HCL din_18.12.2018_privind_stabilirea_impozitelor_si_taxelor_locale_pe_anul_2019
Proiect HCL din 28.11.2018_privind_aprobarea_contului_de_executie_a_bugetului_de_venituri_si_cheltuieli_al_comunei_Bichis_pe_trimestrul_III_anul_2018
Proiect HCL din_28.11.2018_privind_rectificarea_bugetului_local_pe_anul_2018
Proiect HCL din 28.11.2018_privind_prelungirea_valabilitatii_Planului_Urbanistic_General
- Proiect HCL din 28.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati_si_a cofinantarii pentru obiectivul de investitii Reabilitare si modernizare retele de drumuri in Comuna Bichis judetul Mures
Proiect HCL din 10.10.2018_privind_aprobarea_documentatiei_de_delegarea_gestiuni...ADI_Ecolect
Proiect HCL din 10.10.2018 numire reprezentant Consiliu Local in consiliul de administratie scoala
Proiect HCL din 10.10.2018 privind scoaterea din contabilitatea institutiei a unor sume de recuperat conform Deciziei Camerei de Conturi Mures nr. 26012018
Proiect HCL din 26.09.2019 privind scaderea din evidenta analitica a creantelor  fiscale a debitorului Brudan Teodor aflat in stare de insolvabilitate
Proiect HCL din 26.09.2018 rectificare de buget
Proiect HCL nr. 18 din 01.08.2018 aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Bichis pe trim II anul 2018
Proiect HCL nr. 17 din 01.08.2018 privind modul de valorificare si aprobare a pretului minim de vanzare a masei lemnoase
Proiect HCL nr. 16 din 16.07.2018 aprobare Studiu de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Platforma
Proiect HCL nr. 15 din 16.07.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
Proiect HCL nr. 14 din 25.05.2018 privind rectificarea Bugetului Local pe anul 2018
Proiect HCL nr. 13 din 27.04.2018 privind rectificarea Bugetului local pe anul 2018
Proiect HCL nr. 12 din 27.04.2018 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli a com Bichis pe trim I anul 2018
Proiect HCL nr. 11 din 27.03.2018 respingerewa solicitarii Fundatiei Bonus Pastor pentru scutirea de la plata impozitului pe teren si cladiri
Proiect HCL nr. 10 din 12.02.2018 privind rectificarea bugetului Local pe anul 2018
Proiect HCL nr. 9 din 27.03.2018 acord cooperare Politie
Proiect HCL nr. 8 din 27.03.2018 aprobarea diferentelor de suprafata rezultate din raportarile din AGR si cele din amenajamentul pastoral
Proiect HCL nr. 7 din 12.02.2018 privind aprobarea Bugetului Local pe anul 2018
Proiect HCL nr. 6 din 12.02.2018 acoperirea temporara a golului de casa provenit din decalajul intre veniturile si cheltuielile anului curent din excedent
Proiect HCL nr. 5 din 12.06.2018 aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Bichis pe trim IV anul 2017
Proiect HCL nr. 4 din 12.02.2018 actualizare PAAR la nivelul comunei Bichis jud. Mures
Proiect HCL nr. 3 din 12.02.2018 privind adoptarea retelei scolare de pe raza comunei Bichis pentru anul scolar 2018-2019
Proiect HCL nr. 2 din12.02.2018 privind aprobarea Planului de Actiuni pe anul 2018 cuprinzand lucrarile ce trebuie executate de catre beneficiarii Legii 416/2001
Proiect HCL nr. 1 din 12.02.2018 privind aprobarea Planului Local de Actiune privind incluziunea minoritatii rome pt. anul 2018


2017
Proiect de hotarare din 15.12.2017 - Rectificare de buget
Proiect de hotarare din 15.12.2017 - Stabilire taxe si impozite 2018
Proiect de hotarare din 21.11.2017 - Planul de ocupare al functiilor publice
Proiect de hotarare din 21.11.2017 - Completarea inventarului domeniului public
Proiect de hotarare din 21.11.2017 - Rectificare buget
Proiect de hotarare din 21.11.2017 - Aprobarea contului de executie pe trimestrul III
Proiect de hotarare din 21.11.2017 - Modificarea inventarului domeniului public 
Proiecte de hotarare Consiliu local Bichis - insusire inventar domeniu public - 21.11.2017
Proiect de hotarare din 26.10.2017 privind rectificarea bugetului local
Proiect de hotarare - platforma comunala din 27.07.2017
Proiect de hotarare din 22.09.2017 privind aderarea comunei Bichis la ADI Zona Reghin
Proiect de hotarare din 22.09.2017 privind numirea reprezentantului consiliului local in consiliul de administratie al unitatilor de invatamant
Proiect de hotarare din 22.09.2017 privind rectificarea bugetului local
Proiect de hotarare din 22.09.2017 privind retragerea comunei Bichis din asociatia Muresul 2005
Proiect de hotarare din 22.09.2017 privind aprobare DALI - Reabilitare si modernizare retele de drumuri in comuna Bichis
Proiect de hotarare din 08.08.2017 privind rectificarea bugetului local
Proiect de hotarare din 27.07.2017 privind actualizarea statului de functii
Proiect de hotarare din 27.07.2017 privind aprobarea contului de executie
Proiect de hotarare din 27.07.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice
Proiect de hotarare din 27.07.2017 privind rectificarea bugetului local
Proiect de hotarare din 27.07.2017 privind modul de stabilire al salariilor
Proiect de hotarare din 27.07.2017 protocol de cooperare
Anunt publicare proiecte de hotarari ale Consiliului Local Bichis - 11.08.2017
Proiect de hotarare din 30.06.2017 privind rectificare de buget
Proiect de hotarare din 30.06.2017
Proiect de hotarare din 23.06.2017
Proiect de hotarare din 06.04.2017 privind amenajarea unui spatiu pentru persoanele fara adapost
Proiect de hotarare din 23.05.2017 privind solicitarea adresata Consiliului Judetean Mures pentru transmiterea unui sector de drum judetean
Proiect de hotarare din 23.05.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
Proiect de hotarare din 23.05.2017 privind inscriera in cartea funciara a unei suprafete de 4000 mp. teren intravilan in domeniul privat al comunei
Proiect de hotarare din 23.05.2017 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Bichis pe trim. I
Proiect de hotarare din 28.03.2017 privind aprobarea retragerii unor UAT din ADI Aqua Invest
Proiect de hotarare din 28.03.2017 privind aprobarea Bugetului Local pe anul 2017
Proiect de hotarare din 28.03.2017 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica cu strigare a unei constructii cu teren aferent
Proiect de hotarare din 09.01.2017 privind acoperirea golului de casa
Proiect de hotarare din 20.02.2017 privind adoptarea retelei scolare
Proiect de hotarare din 20.02.2017 priving planul local de actiune - incluziunea minoritatii rome
Proiect de hotarare din 20.02.2017 privind aprobarea indicatorilor economici
Proiect de hotarare din 20.02.2017 privind aprobarea contului de executie de venituri
Proiect de hotarare din 20.02.2017 privind aprobarea contributiei de azil
Proiect de hotarare din 20.02.2017 privind planul actiune beneficiarii legii 416 din 2001
Proiect de hotarare din 20.02.2017 privind modificarea unor taxe

2016
Proiect de hotarare din 20.12.2016 privind apobarea cotizatiei anuale GAL
Proiect de hotarare din 20.12.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
Proiect de hotarare din 20.12.2016 privind STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE
Proiect de hotarare din 17.11.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
Proiect de hotarare din 17.11.2016  privind desemnarea unui reprezentant al comunei Bichis in ADI Aqua Invest
Proiect de hotarare din 17.11.2016 privind aprobarea aderarii unor unitati administrativ teritoriale la ADI Aqua invest Mures
Proiect de hotarare din 17.11.2016 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului Comunei
Proiect de hotarare din 17.11.2016 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli pe trim.III anul 2016
Proiect de hotarare privind acceptarea Acordului de furnizare a apei potabile de catre comuna Atintis - 05.08.2016
Proiect de hotarare privind aderarea comunei Bichis la Asociatia Muresul 2005 - 26.07.2016
Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul II - 05.08.2016
Proiect de hotarare privind aprobarea pretului minim de vanzare a masei lemnoase - 05.08.2016
Proiect de hotarare privind completarea si actualizarea HCL 1 din 13.30.2015 - 05.08.2016
Proiect de hotarare privind curatarea si decolmatarea santurilor cu buldoexcavatorul aflat in dotarea comunei Bichis - 30.09.2016
Proiect de hotarare privind mandatul dat autoritatii pentru a vota in ADI Aqua Invest - 30.09.2016
Proiect de hotarare privind modificarea si complectarea HCL nr.46 din 18.11.2015 privind impozitele si taxele locale pentru 2016 - 05.08.2016
Proiect de hotarare privind nominalizare reprezentant ADI Aqua Invest Mures - 26.07.2016
Proiect de hotarare privind nominalizare reprezentantului Comunei Bichis in ADI Ecolect Mures - 26.07.2016
Proiect de hotarare privind numirea in calitate de reprezentant al Consiliului Local Comuna Bichis in consiliul de administratie scoala - 30.09.2016
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 - 05.08.2016
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 - 30.09.2016
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 - 26.07.2016
Proiect de hotarare privind aderarea comunei Bichis la Asociatia Muresul 2005 - 26.07.2016
Proiect de hotarare privind nominalizare reprezentant ADI Aqua Invest Mures - 26.07.2016
Proiect de hotarare privind nominalizare reprezentantului Comunei Bichis in ADI Ecolect Mures - 26.07.2016
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local 2016 - 26.07.2016
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local 2016
Proiect de hotarare din 17.05.2016 privind modificarea HCL 23 din 23.07.2013 privind insusirea unei documentatii cadastrale
Proiect de hotarare din 17.05.2016 privind acceptarea ofertei de donatie a unui bust reprezentandu-l pe Kemeny Zsigmond
Proiect de hotarare din 17.05.2016 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Bichis pe trimestrul I anului 2016
Proiect 3 - HCL - 19.04.2016
Proiect 2 - HCL - 19.04.2016
Proiect 1 - HCL - 19.04.2016
Proiect 2 - HCL - 18.04.2016
Proiect 1 - HCL - 18.04.2016
Proiect 3 - HCL - 31.03.2016
Proiect 2 - HCL - 31.03.2016
Proiect 1 - HCL - 31.03.2016
Proiect 6 - HCL - 29.02.2016
Proiect 5 - HCL - 29.02.2016
Proiect 4 - HCL - 29.02.2016
Proiect 3 - HCL - 29.02.2016
Proiect 2 - HCL - 29.02.2016
Proiect 1 - HCL - 29.02.2016 Anexa 1
Proiect 1 - HCL - 29.02.2016
Proiect 9 - HCL - 29.01.2016
Proiect 8 - HCL - 29.01.2016
Proiect 7 - HCL - 29.01.2016
Proiect 6 - HCL - 29.01.2016
Proiect 5 - HCL - 29.01.2016
Proiect 4 - HCL - 29.01.2016
Proiect 3 - HCL - 29.01.2016
Proiect 2 - HCL - 29.01.2016
Proiect 1 - HCL - 29.01.2016
Proiect 2 - HCL - 07.01.2016
Proiect 1 - HCL - 07.01.2016

Ultima actualizare
14.09.2019
Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro