PROIECTE DE HOTĂRÂRI ALE CONSILULUI LOCAL 2019

Proiect de hotarare din 30.12.2019 privind rectificarea Bugetului local pe anul 2019
Proiect de hotarare din 13.12.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019
Proiect de hotarare din 13.12.2019 privind inscrierea provizorie in Cartea Funciara a comunei Bichis, a unor imobile situate in extravilan drumuri de acces
Proiect de hotarare din 13.12.2019 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020 in comuna Bichis
Proiect de hotarare din 13 decembrie 2019 privind declararea in stare de insolvabilitate a unor debitori persoane fizice, scoaterea creantelor fiscale ale acestora din evidenta curenta si trecerea intr-o evidenta separata
Proiect de hotarare din 13.12.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2020
Proiect de hotarare din 22.11.2019 privind instituirea unor facilitati fiscalesi aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale
Proiect de hotarare din 22.11.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019
Proiect de hotarare din 22.11.2019 privind aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul de delegare a gestiunii activitatilor de colectare si transport a deseurilor municipale
Proiect de hotarare din 30.10.2019 privind aprobarea D.A.L.I pentru obiectivul de investitii "Imbunatatirea infrastructurii rutiere in Comuna Bichis"
Proiect de hotarare din 30.10.2019 privind modificarea Actului constitutiv si al Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Aqua Invest Mures
Proiect de hotarare din 30.10.2019 privind rectificarea bugetului local
Proiect de hotarare din 30.10.2019 privind aprobarea DALI pentru obiectivul de investitii Imbunatatirea infrastructurii rutiere in comuna Bichis
Proiect de hotarare din 30.10.2019 privind aprobarea Procedurii privind declararea starii de insolvabilitate a debitelor persoane fizice sau juridice
Proiect de hotarare din 27.09.2019 privind rectificarea bugetului local
Proiect de hotarare din 27.09.2019 privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Bichis
Proiect de hotarare din 27.09.2019 privind numirea in calitate de reprezentant al Consiliului Local Comuna Bichis cu atributiile aferente in Consiliul de Administratie ale unitatilor de invatamant din comuna Bichis
Proiect de hotarare din 14.08.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii Platforma de colectare si managementul gunoiului de grajd in comuna Bichis loc Bichis Ozd Nandra Gambut
Proiect de hotarare din 14.08.2019 privind aprobarea cooperarii consiliului Local Bichis cu IPJ Mures
Proiect de hotarare din 14.08.2019 privind rectificarea bugetului local
Proiect de hotarare din 14.08.2019 privind aprobarea Dali pentru obiectivul de investiii Modernizarea si consolidarea sediului Primariei Bichis
Proiect de hotarare din 14.08.2019 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Bichis pe trimestrul II anul 2019
Proiect de hotarare din 18.06.2019 privind acceptarea unei oferte de donatie mobiliara, facuta in favoarea consiliului local Bichis
Proiect de hotarare din 18.06.2019 privind inscrierea provizorie in cartea funciara a unor imobile situate in extravilanul comunei Bichis
Proiect de hotarare din 18.06.2019 privind rectificarea bugetului local
Proiect de hotarare din 18.06.2019 privind Regulamentul de instituire si administrare a taxei speciale de salubritate in judetul Mures
Proiect de hotarare din 23.05.2019 privind implementarea proiectului Modernizarea si consolidarea cladirii primariei comunei Bichis
Proiect de hotarare din 23.05.2019 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli a comunei Bichis pe trimestrul I 2019
Proiect de hotarare DIN 23.05.2019 privind aprobarea DALI pentru obiectivul de investitii MODERNIZARE SI CONSOLIDAREA CLADIRII PRIMARIEI
Proiect de hotarare din 23.04.2019 privind indexarea taxelor si impozitelor locale cu rata inflatiei
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 din 23.04.2019
Proiect de hotarare din 18.03.2019 pentru investitia modernizare camin cultural in Comuna Bichis, judetul Mures
Proiect de hotarare din 18.03.2019 aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici conform OUG 114 din 2018 pentru investitia Reabilitare si modernizare retele de drumuri in Comuna Bichis, judetul Mures (2)
Proiect de hotarare din 18.03.2019 privind aprobarea DALI pentru obiectivul de investii Modernizare si consolidarea cladirii caminului cultural si al sediului primariei Bichis
Proiect de hotarare din 18.03.2019 privind mandatarea reprezentantului autoritatii deliberative Bichis de a vota in ADI Aqua Invest
Proiect_de_hotarare__din_21.02.2019_privind_aprobarea contului_de_executie_a_bugetului_de_venituri_si_cheltuieli al_comunei_Bichis_pe_trim_IV_anul_2018
Proiect de_hotarare_din_21.02.2019_privind_acoperirea_temporara_a_golului_de_casa_provenit  din_decalajul_intre_veniturile_si_cheltuielile_anului_curent_din excedentul_anual_al_bugetului_local
Proiect_de_hotarare_din_21.02.2019_privind_actualizarea_Planului_de_analiza si_Acoperire_a_Riscurilor_la_nivelul_comunei_Bichis
Proiect_de_hotarare_din_21.02.2019_privind_aprobarea_partiala_a_solicitarii Fundatiei_Bonus_Pastor_pentru_scutirea_de_la_plata_impozitului_pe_teren_si_cladiri
Proiect_de_hotarare_din_21.02.2019_privind_aprobarea_Planului_Local_de Actiune_privind_incluziunea_minoritatii_rrome_pt_anul_2019
Proiect_de_hotarare_din_21.02.2019_privind_aprobarea_retelei_scolare_2019-2020
Proiect_de_hotarare_din_21.02.2019_privind_Planul_de_actiuni_cu_obiective si_lucrari_de_interes_local_stabilit_pentru_beneficiarii_de_ajutor_social_pe_anul_2019
Proiect_de_hotarare_din_21.02.2019_privind_scoaterea_din_evidenta_fiscala a_persoanelor_fizice_aflate_in_stare_de_insolvabilitate


Ultima actualizare
14.09.2019
Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro